Om logoen

Logoen er en såkalt runesoide; oppfunnet av Rune H. Johansen på midten av 80-tallet.

Utgangspunktet er en kube. Langs alle tre akser skjærer man ut innholdet i en sylinder.